Det är vi som ansvarar för renhållning, deponier, fjärrvärme, vägar, avlopp, parker, fritidsanläggningar och dricksvatten i Kiruna kommun. Vi leder och utvecklar arbetet inom energi, miljö, samhällsservice och teknisk infrastruktur. Vi levererar vardagsnytta till kommunens medborgare och jobbar ständigt för ett attraktivt Kiruna. Långsiktigt, smart och hållbart.
 
Miljöingenjör2017-04-30Ansök här
Drifttekniker till Karesuando2017-05-05Ansök här
Intresseanmälan2018-01-31Ansök här