Ambulanssjuksköterska, 50%2017-05-01
Distriktssköterska,100%2017-05-01
Enhetschef för Kommunrehab, kliniskt yrkesverksam, 100% 2017-05-01
Fritidslärare, med inriktning idrott, hälsa och musik 2017-05-02
Gymnasielärare engelska 100%2017-05-08
Gymnasielärare Franska 100%2017-05-08
Gymnasielärare i ekonomiska ämnen 100 %2017-05-08
Gymnasielärare i SFI 100%2017-05-08
Gymnasielärare i tekniska ämnen 50%2017-05-08
Gymnasielärare matematik, 100%2017-05-08
Gymnasielärare Svenska och svenska som andra språk 100 %2017-05-08
Gymnasielärare Tyska 100 %2017-05-08
Intresseanmälan för arbete inom kommunens verksamheter2017-06-30
Lärare tidigare åldrar, 100%2017-05-08
Yrkeslärare på El- och energiprogrammet 100 %2017-05-08
Yrkeslärare på Handels- och administrationsprogrammet, 100% 2017-05-08
Yrkeslärare Vård- och omsorgsprogrammet 100%2017-05-08