Arbetsterapeut, 100%2017-04-10
Badvärd Strömsunds camping2017-04-23
Coach/ handledare Arbetsmarknadsenheten, 100%2017-04-10
Distriktssköterska,100%2017-03-31
Ekonomibiträde, 75%2017-04-10
Feriearbete 20172017-04-09
Flyktingassistent HVB-hem och Stödboende för ensamkommande barn och unga2017-04-10
Fritidspedagog/förskollärare ,100%2017-04-24
Fritidspedagoger/ fritidslärare ,100% 2017-04-24
Grundskollärare tidigare åldrar, 100%2017-04-24
Idrottslärare vikariat, 100%2017-04-24
Intresseanmälan för arbete inom kommunens verksamheter2017-06-30
Lärare Franska 25-30 %2017-04-24
Lärare hem- och konsumentkunskap 50 % och Resurslärare övriga ämnen 50 %2017-04-24
Lärare i SVA/förberedelsegrupp, 100%2017-04-24
Lärare Idrott Åk 1-9 50%2017-04-24
Lärare Ma-Bi/Ke-Te 100%2017-04-24
Lärare Ma-Eng 100 %2017-04-24
Lärare Ma-Fysik 100 %2017-04-24
Lärare Ma/No senare åldrar, 100%2017-04-24
Lärare Musik 75 %2017-04-24
Lärare musik åk 1-9 30%2017-04-24
Lärare So Högstadiet 50%2017-04-24
Lärare SO-ämnen årskurs 6-9 100 %2017-04-24
Lärare Sv-Eng 100 %2017-04-24
Lärare Sv-Eng- Språkval Sv/Eng 100%2017-04-24
Lärare Sv/Eng mellan och högstadiet, 100%2017-04-24
Lärare Sv/Eng, 100%2017-04-24
Lärare Sva, 100%2017-04-24
Lärare textilslöjd, 30%2017-04-24
Lärare tidigare åldrar, 100%2017-04-24
Lärare tidigare åldrar, 100%2017-04-24
Lärare till fordons- och transportprogram, 100 % 2017-04-24
Lärare trä och metallslöjd, 60 %2017-04-24
Nattreceptionist, Strömsunds camping2017-04-23
Receptionister Strömsunds camping2017-04-23
Sjuksköterskor vikariat, 100%2017-04-10
Sommarvikarier inom äldreomsorg och LSS2017-04-03
Specialpedagog grundskolan, 100% 2017-04-24
Turistinformatör, sommaren 20172017-04-23
Undersköterskor till Bemanningen, 100%2017-04-10
Vaktmästare Strömsunds camping2017-04-23
Vägledare HVB-hem och Stödboende ensamkommande barn och unga2017-04-10
Yrkeslärare bygg- och anläggningsprogrammet, 100 % 2017-04-24